Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Sve ce biti u Redu | Triglav.rs

Osigurajte višegodišnje zasade na vreme

Zimski meseci su pravo doba godine da osigurate stabla višegodišnjih zasada, kako biste izbegli moguće rizike nagomilavanja snega i leda u krošnjama, odronjavanja i klizanja tla, dejstva snežne lavine, oluje, a potom i prolećno-letnje rizike kao što su grad, požar, udar groma.

Vremenske nepogode su sve češće i nanose velike gubitke našoj poljoprivredi. Poljoprivredna proizvodnja je izložena mnogim rizicima, pa je osiguranje najefikasniji metod upravljanja rizikom.

Uopšteno gledajući, ovaj period je idealan za razmišljanje o osiguranju višegodišnjih zasada i što skorije zaključenje polisa, kako vas neki od rizika ne bi iznenadili.

Sneg u zimskim uslovima ima uglavnom pozitivnu ulogu u zaštiti biljaka ali u nekim situacijama, kao što su snežni nanosi, može imati i negativno dejstvo i uticati na gušenje i truljenje biljke. Razne zimsko-prolećne oluje i obilne padavine uzrokuju brojne štete na zasadima, pogotovo na onima koji se nalaze na padinama brda i u slivu planinskih reka, te o ovome treba voditi računa na vreme.

Kod definisanja predmeta osiguranja od navedenih rizika, mladi tek podignuti zasadi nemaju karakter sredstva za proizvodnju jer nisu ušli u fazu plodonošenja i prelaska u osnovno sredstvo, te se posmatraju kao investicije u toku. Zasadi koji su počeli da rađaju predstavljaju osnovno sredstvo i na njega se obračunava amortizacija koja zavisi od voćne vrste.

Suma osiguranja kod mladih zasada do stupanja u rod predstavlja vrednost zasada, odnosno zbir svih ulaganja u njegovo podizanje do momenta kada počinje da daje redovan godišnji rod, čija je vrednost veća od iznosa godišnjih troškova. Kod zasad u rodu se na ovu vrednost primenjuje amortizacija, da bi se dobila neamortizovana vrednost i pravično izvršila naknada štete.

Kako bismo formirali osnovnu ponudu, potrebno nam je samo nekoliko podataka a to su:

  • Podaci o osiguraniku
  • Opština i katastarska opština u kojoj se nalazi predmetna parcela
  • Katastarski broj parcele i njegova površina
  • Broj biljaka po 1 ha
  • Vrednost sadnica sa troškovima podizanja zasada

Svoje zasade, useve i plodove koje proizvodite za sopstvene potrebe ili za plasiranje na tržištu možete osigurati i to uz državnu subvenciju, ukoliko imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo u upravi za trezor. Cena osiguranja se određuje na osnovu zona rizičnosti datog područja vezano za elementarnu nepogodu koja se osigurava i osetljivosti biljne kulture na oštećenja.

O svim navedenim osnovnim, dopunskim i posebnim osiguranjima možete se informisati u najbližoj poslovnici Triglav osiguranja, kao i na internet stranici www.triglav.rs.

TEST BANNER

Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Prijava na newsletter