Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Sve ce biti u Redu | Triglav.rs

Osiguranje životinja

Predmet osiguranja životinja su sve vrste i kategorije domaćih životinja, neke divlje životinje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, nerčevi, ćurke, morke, paunovi, perad i dr.). Osiguravaju se životinje u celini, a ne njihovi proizvodi.

Uzgoj životinja sa sobom uvek nosi rizik. Bez obzira na to što se gaje s brigom i pažnjom, životinje mogu da se razbole, povrede, pa čak i uginu. Zato je važno da imate adekvatno osiguranje koje će vas zaštititi od nepredviđenih finansijskih troškova.

Od čega mogu da se osiguraju životinje?

  • uginuće, prinudno klanje ili ubijanje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja (osnovni rizik)
  • triglav max paket (paketno osiguranje po posebnim uslovima)
  • gubitak priplodne sposobnosti muških priplodnih grla (dopunski rizik)
  • pad proizvodnje mleka (dopunski rizik)
  • od opasnosti kastracije i ovariotomije (dopunski rizik)
  • gubitak teleta ili ždrebeta pri porođaju (dopunski rizik)
  • gubitak priplodne sposobnosti junica ili krava (dopunski rizik)
  • osiguranje životinja na izložbama
  • osiguranje životinja za vreme izdržavanja karantina  i dr.

Kako se osiguravaju životinje?

Vrednost se iskazuje po jednoj životinji i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača, a određena je na osnovu težine i tržišne cene po 1 kg ili po vrednosti tržišnoj vrednosti grla.

Šta se postiže ovim osiguranjem?

Maksimalna ekonomska zaštita od svih rizika koji se smatraju nesrećnim slučajem i pokriće za bolesti koje ne spadaju u bolesti obavezne za prijavljivanje po odgovarajućoj uredbi Vlade Republike Srbije.

Trajanje osiguranja je najčešće godinu dana (kratkoročno osiguranje) ili do 10 godina (dugoročno osiguranje).

Neke kategorije životinja mogu da se osiguraju i na kraći rok od godinu dana, npr. brojleri, tovne životinje, životinje na izložbama itd.

TEST BANNER

Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Prijava na newsletter