Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Sve ce biti u Redu | Triglav.rs

Osiguranje poljoprivrede

Izvori rizika u poljoprivredi su brojni i raznovrsni, često međusobno povezani i zahtevaju strateški pristup i kombinaciju tehničkih i finansijskih instrumenata. Osiguranje poljoprivrede je napouzdaniji instrument u preventivnom delovanju smanjenja posledica rizika.

Svedoci smo brojnih vremenskih nepogoda koje su u prethodnom periodu napravile velike štete poljoprivrednim gazdinstvima. Nepredviđene nepogode mogu izazvati teške posledice koje ugrožavaju prinose. Nažalost, klimatski uslovi su se zbog globalnog zagrevanja znatno promenili, pa će u budućnosti verovatno biti mnogo više nepredvidivih nepogoda na koje čovek, vrlo često, ne može da utiče.

Izvori rizika u poljoprivredi su brojni i raznovrsni, od događaja vezanih za klimu i vremenske uslove do bolesti životinja; od promena cena poljoprivredne robe do promena đubriva i drugih ulaznih cena i od finansijskih neizvesnosti do politike i regulatornih rizika. Poljoprivredni rizici nisu nezavisni, već su međusobno povezani i deo su sistema koji uključuje sve raspoložive instrumente, strategije i politike osmišljene za upravljanje rizikom.

Upravljanje rizikom u poljoprivredi zasniva se na kombinaciji tehničkih i finansijskih alata. Kao tehnički instrumenti često se koristi diversifikacija, odabir najprofitabilnije kulture, ona koja ima najmanji rizik, ona koja trenutno nije popularna, a ima veliki potencijal ili se sade vrste koje su otpornije i druge metode proizvodnje, kao ulaganja u tehnologiju. Kao finansijski instrument koristi se prebacivanje rizika gubitka na osiguravača, ugovaranjem osiguranja ublažava se rizik i omogućava stvaranje kapitala u godinama dobrog poslovanja. Osiguranje poljoprivrede je napouzdaniji instrument u preventivnom delovanju smanjenja posledica rizika.

Ono što svaki poljoprivrednik može i treba da uradi da bi zaštitio svoje useve i životinje jeste da ih osigura.

Visina premije osiguranja zavisi od više činilaca. Neki od njih su: biljna vrsta, lokacija na kojoj se usevi i plodovi nalaze, odabrane vrste rizika za pokriće.

Premiju osiguranja kod poljoprivrednih kultura plaćate na sumu osiguranja, koja se utvrđuje na osnovu očekivanog prinosa po hektaru i ceni po kilogramu useva ili ploda.

Sve veći broj osiguravajućih kuća nudi osiguranje useva i plodova, kao i osiguranje životinja.

TEST BANNER

Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Prijava na newsletter