Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Sve ce biti u Redu | Triglav.rs

Životno osiguranje: Više informacija, manje dilema

Svi odgovori o životnom osiguranju na jednom mestu.

Koliko dugo ću živeti? Da li ću biti zdrav? Šta je sa mojom finansijskom situacijom? Šta će biti sa mojom decom i partnerom? Za nas niko ne može predvideti budućnost, ali za nju se možemo pripremiti tako što ćemo sklopiti životno osiguranje.

Sklapanje ugovora životnog osiguranja je izuzetan događaj. Pošto zaključujete dugoročni ugovor, čiji će pozitivni efekti postati vidljivi tek u budućnosti, uzmite vremena da razmislite i nabavite što više informacija.

Životno osiguranje može osigurati korisnicima dodatnu finansijsku sigurnost i dodatnu uplatu u pravo vreme, ali oni naravno moraju da znaju u trenutku zaključivanja osiguranja koje osiguranje ispunjava njihove potrebe ili očekivanja.

Životno osiguranje: od zaključenja do plaćanja

Vaše životne situacije se mogu vremenom menjati, pa će takođe biti korisno dati savet o mogućnostima redizajniranja osiguranja ili odgovoriti šta se dešava sa otkazom osiguranja.

Životno osiguranje je „trčanje na duže staze“ a dodatne informacije će vam sigurno biti od koristi. Mišljenje stručnjaka je da svest ljudi da pored osiguranja automobila i nekretnina osiguraju i sebe zbog nepredviđenih događaja iz godine u godinu raste. Takođe povećava se važnost sklapanja životnog osiguranja kako bi se uštedela dodatna penzija.

Osiguranje podstiče da štedimo za dodatnu penziju izmenama u oblasti penzijskog zakonodavstva, koje je pooštrilo uslove za penzionisanje. S obzirom na demografske promene (povećanje životnog veka, starenje stanovništva, rast broja penzionera, pogoršanje odnosa između radnog i penzionisanog stanovništva) u budućnosti možemo očekivati nove penzijske reforme, koje će dodatno pooštriti penzione uslove.

To su činjenice koje ne možemo zanemariti i koje nas doslovno prisiljavaju na štednju – čak i u kontekstu životnog osiguranja. Toga sve više postajemo svesni i to je dobro.

Imajući sve ovo u vidu, vaše životno osiguranje je vaša racionalna odluka.

Izvor: Vse bo v redu.

TEST BANNER

Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Prijava na newsletter