Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Sve ce biti u Redu | Triglav.rs

Imate probnu vozačku dozvolu?

Upoznajte se sa ograničenjima.

Položili ste ispit za auto ili motor. Upoznajte se s pravima i ograničenjima koja važe za vozače s probnom vozačkom dozvolom. Da li kao novopečeni vozač imate jednaka prava kao ostali učesnici u saobraćaju? Još uvek ne. Počinje dvogodišnji period u kojem spadate u kategoriju lica s probnom vozačkom dozvolom. Objašnjavamo šta to znači.

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit. U pitanju je novi vozač, koji je tek položio ispit i još uvek nije stekao iskustvo. Zato u saobraćaju mora da bude naročito pažljiv. S obzirom na to da je veći rizik da početnik učestvuje u saobraćajnoj nesreći, drugačije se tretira po zakonu. Pored toga, za početnike su propisani posebni uslovi, koje moraju dodatno da ispune.

Kako bi i ostali učesnici u saobraćaju mogli da prepoznaju vozače koji tek počinju da voze, zakonodavac je propisao da motorno vozilo kojim upravlja vozač s probnom vozačkom dozvolom mora na vidljivom mestu, s prednje i zadnje strane vozila, biti označeno posebnom oznakom „P”.

Šta još kaže zakon?

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B, s rokom važenja:

  • do navršene 21. godine života – licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života, i
  • dve godine od dobijanja prve vozačke dozvole – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života.

Obavezan prelazni period od dve godine odnosi se na dobijanje vozačke dozvole za vožnju motornih vozila kategorije A1, A2, A, B1 i B.

Bez alkohola i ostale zabrane

Kao vozač s probnom vozačkom dozvolom drugačije ste tretirani u pojedinim zakonskim odredbama. Posebno treba zapamtiti da vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima:

  • ne sme da upravlja vozilom brzinom većom od 110 km/h na auto-putu, 90 km/h na motoputu, a na ostalim putevima brzinom većom od 90 odsto od brzine koja je dozvoljena na tom delu puta,
  • ne sme da vozi ukoliko u organizmu ima alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci,
  • ne sme da upravlja vozilom od 23.00 do 6.00 časova,
  • ne sme da za vreme vožnje koristi telefon,
  • ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji najmanje pet godina ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B,
  • ne sme, ukoliko je maloletno, da upravlja vozilom B kategorije bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu najmanje pet godina,
  • ne sme da prevozi više od tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Šta mora da uradi vozač početnik tokom dve godine?

Vozačka dozvola za vozača početnika ističe posle dve godine. Međutim, istekom dve godine ne postaje se automatski dobar vozač. Taj period potrebno je iskoristiti za sticanje iskustva i savladavanje vožnje u skladu s pravilima o bezbednosti u saobraćaju.

Oprez, bezbedna vožnja i poštovanje saobraćajnih pravila i propisa imperativ su za sve vozače, kako one s probnom vozačkom dozvolom, tako i za iskusne. Ponekad se i uz svu pažnju dešavaju nepredviđene okolnosti. Minimiziranju njihovih posledica doprinosi osiguranje.

TEST BANNER

Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Prijava na newsletter