Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Sve ce biti u Redu | Triglav.rs

Pre nego što pozajmite auto

9 pitanja na koje treba da znate odgovore pre nego što pozajmite svoje vozilo.

Prijatelj vas moli da mu pozajmite auto. Pre nego što rado priteknete u pomoć, oboje treba da znate šta može da znači ako prijatelj počini prekršaj, izazove saobraćajnu nezgodu ili ošteti automobil. Prikupili smo nekoliko korisnih saveta kako biste pomogli svom prijatelju i istovremeno zaštitili sebe i svoje vozilo od mogućih problema.

Šta kaže policija?


1. POZAJMILI STE VOZILO PRIJATELJU KOGA JE ZAUSTAVIO POLICAJAC ZBOG PREKOMERNE BRZINE. KO JE ODGOVORAN?

Vozač je uvek odgovoran za prekršaj. Kada policajac zaustavi vozilo, vozač dobija kaznu, bez obzira na to ko je vlasnik vozila.

2. VOZILO STE POZAJMILI PRIJATELJU, KOJI VAM GA UREDNO VRAĆA. ZA NEKOLIKO DANA POŠTOM DOBIJATE NALOG ZA PLAĆANJE KAZNE. VAŠEG PRIJATELJA UHVATIO JE RADAR JER JE PREBRZO VOZIO I NAČINIO PREKRŠAJ. 

Takođe i u ovom slučaju, vozač je kriv. Međutim, policija upozorava da postoji izuzetak kada je prekršaj snimio radar, a vozilo nije zaustavljeno. Ako nije moguće utvrditi ko je počinilac, a vaš prijatelj ne prizna prekršaj, onda ćete vi kao vlasnik vozila biti kažnjeni. 

3. VAŠ PRIJATELJ JE IZAZVAO SAOBRAĆAJNU NEZGODU. ŠTA JE SA KAZNOM ZA PREKRŠAJ?

Ovde je jasno da je vozač odgovoran za prekršaj. Ali samo ukoliko se dokaže da je isti i vozio. Ako nije moguće utvrditi ko je prekršilac, vi kao vlasnik vozila ćete biti kažnjeni za prekršaj.

4. DA LI JE VAŠEM PRIJATELJU POTREBNA POTVRDA DA JE VOZILO POZAJMLJENO OD VAS, A NE UKRADENO?  

Iako kod sebe vaš prijatelj ima saobraćajnu dozvolu automobila, kao i obaveznu polisu osiguranja, ipak je potrebno i ovlašćenje vlasnika overeno kod notara, kako bi bez problema mogao da upravlja tuđim vozilom u zemlji.

5. ŠTA AKO PRIJATELJ ŽELI DA PREĐE GRANICU VAŠIM VOZILOM?

Da bi prešao granicu vašim vozilom potrebna mu je dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), koja se izdaje na osnovu ovlašćenja potpisanog od strane vlasnika vozila.

Šta kaže osiguranje?

6. VAŠ PRIJATELJ JE IZAZVAO SAOBRAĆAJNU NEZGODU VAŠIM VOZILOM. ŠTA JE SA OSIGURANJEM AUTOMOBILA?

Osiguranje od autoodgovornosti je vezano za vozilo, a ne za vlasnika. Pokriva štetu koju vozač vozila prouzrokuje drugim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi. Osiguravajuća kuća tada pokriva materijalnu štetu na vozilu i nematerijalnu štetu (telesne povrede, smrt) koju je pretrpelo treće lice u slučaju saobraćajne nezgode.

Isto važi i za Kasko osiguranje automobila. Pokriva štetu koju je vozač prouzrokovao sebi i štetu koja je prouzrokovana događajima koji nisu zavisili od vozača i koje nije mogao da predvidi. Recimo da grana, ili čak drvo, padne na automobil i ošteti ga.

Za osiguranje automobila ne postoje razlike između vlasnika vozila i lica koje upravlja vozilom uz dozvolu vlasnika.

7. ŠTA AKO JE VAŠ PRIJATELJ BIO POD DEJSTVOM ALKOHOLA KADA JE PROUZROKOVAO SAOBRAĆAJNU NEZGODU?  

Osiguravajuća kuća će namiriti nastalu štetu iz osiguranja od automobilske odgovornosti vozila. Zatim će vozaču ali i vlasniku vozila uputiti regresni zahtev, kojim će tražiti nadoknadu plaćene štete.

Osiguravajuće društvo će odbiti potraživanje iz vašeg kasko osiguranja, jer šteta koju je prouzrokovao vozač pod dejstvom alkohola ili drugih zabranjenih supstanci nije pokrivena. U zavisnosti od uslova osiguranja, pojedina osiguravajuća društva, kao na primer Triglav osiguranje Beograd pokrivaju vlasniku štetu koju izazove vozač pod dejstvom alkohola a koji nije osiguranik i vlasnik vozila a potom istu regresno potražuju od krivca, to jest vozača.

8. ŠTA SE DEŠAVA SA VAŠIM BONUSOM? 

Ako vaš prijatelj izazove saobraćajnu nezgodu, šteta se plaća iz polise vlasnika vozila – odnosno vašeg osiguranja, što znači da gubite bonus.

Ako vi izazovete saobraćajnu nesreću ili je neko izazove vašim vozilom, platićete veću premiju osiguranja prilikom sklapanja ili obnavljanja kasko osiguranja za automobil.

9. KAKAV JE POSTUPAK ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE?

Nastalu štetu moraju prijaviti osiguravajućem društvu i vlasnik i prijatelj koji vozi njegov automobil. Prvi po dužnosti, a drugi kao učesnik u nesreći.

Izvor: Vse bo v redu.

TEST BANNER

Ne propustite!

Izbor najnovijih priča i saveta za bezbrižnu svakodnevicu.

Prijava na newsletter